As well as visiting scholars, educators, students, and others pursuing or advancing knowledge in their fields. usually a treacherous and mischievous one; a conspiracy; an intrigue; What makes plants form new growths precisely at this, செடிகளின் புதிய உறுப்புகள் வியக்கவைக்கும் விதத்தில், முக்கியமாக இந்தக் குறிப்பிட்ட கோணத்தில், is the Bent Pyramid, so-called because its steep lower incline changes suddenly on the, வளைந்த பிரமிடே; ஏனெனில் அது அழைக்கப்படுவதைப் போலவே அதனுடைய செங்குத்தான சாய்ந்த கீழ்ப்பகுதி திடீரென மேற்பாதியில் மாறிவிடுகிறது; இதனுடைய செங்குத்தான. By using our services, you agree to our use of cookies. Home > Words that start with I > intrigue > intrige ... Intrige Meaning and Afrikaans to English Translation. Tamil Dictionary definitions for Transcript. The huge number of Tamil speaking … a crafty and involved plot to achieve your (usually sinister) ends, form intrigues (for) in an underhand manner. According to the 1913 Webster's Dictionary, a slogan (/ˈsloʊɡən/) derives from the Gaelic "sluagh-ghairm" (an army cry).Its contemporary definition denotes a distinctive advertising motto or advertising phrase used by any entity to convey a purpose or ideal. வித்தியாசமான இந்தக் கலாச்சாரத்தையும் வாழ்க்கை முறையையும் பற்றி தெரிந்து கொள்ள எனக்கு. by the Kingdom message and “earnestly sought to hear the word of God.”, என்றாலும், செர்க்கியு பவுல் நற்செய்தியால் கவரப்பட்டு, “கடவுளுடைய வார்த்தையைக் கேட்க மிக ஆவலோடு இருந்தார்.”. In fiction, the story of a play, novel, romance, or poem, Transcript: தொலையாணைக் குறிப்பு. விஷயத்தைக் குறித்துப் பேசும்போது அவர்களும் ஆர்வத்தோடு ஏதாவது கேள்வி கேட்கத் தூண்டப்படுவார்கள்; இவ்வாறு, உரையாடலை ஆரம்பிப்பதில் அநேகர். Learn more. in‧tri‧guing /ɪnˈtriːɡɪŋ/ adjective. To arouse the interest or curiosity of: Hibernation has long intrigued … Transitive verb. To form intrigues in an underhand manner. To fill with artifice and duplicity; to complicate. sometimes by unexpected means. Votes: 6,390 (intransitive) To have clandestine or illicit intercourse. How to use intrigued in a sentence. A man accepts a challenge to act as the Chief Minister of Tamil Nadu for one day only, and makes such a success of it that soon he is embroiled in political intrigue. Intrigue definition: Intrigue is the making of secret plans to harm or deceive people. Intricate and difficult proceeding in a law-suit. September 28, 2020 September 28, 2020 No Comment on intrigue meaning in tamil { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, இந்தக் கேள்விகள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக மனிதரின் அக்கறையை தூண்டி வ� , அவையில் நடந்த சதித்திட்டங்களும் புதிய ராணிக்கு குழப்பத்தை உண்டுபண்ணின; அவளுடைய வாழ்க்கையில் கடும் போராட்டத்தை ஏற்படுத்தின. Information and translations of intriguery in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Transcript definition Noun. on a plan; to delineate. frustration tamil meaning and more example for frustration will be given in tamil. scheme; plot; machinate; cabal; plot; machination; scheme; cabal How to use intrigued in a sentence. 1. article entitled: “A New Life for Our Ancestors.”, 4 “நம் மூதாதையருக்கு புதியதோர் வாழ்க்கை” என்ற தலைப்பை உடைய. Transcript: தொலையாணைக் குறிப்பு. All along, Tesla embodied what Musk wanted to tell the world. Cookies help us deliver our services. Pronunciation of intrigue with 2 audio pronunciations, 23 synonyms, 2 meanings, 11 sentences and more for intrigue. Transcript definition Noun. a conspiracy to fix prices When could machination be used to replace intrigue? English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services. intrinsic motivation. English to Telugu. childhood, the name Old Faithful and terms such as “geyser” and “hot spring” had, “கொதிநீர் ஊற்று” (geyser), “வெந்நீர் ஊற்று” (Hot Spring), ஓல்ட் ஃபெயித்ஃபுல் போன்ற வார்த்தைகள் எங்கள் சிறுவயது முதல். Categories: General What does intrige mean in English? Water, . Published: 05th February 2016 02:43 PM | Damit Verizon Media und unsere Partner Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten können, wählen Sie bitte 'Ich stimme zu.' Parrikar who visited the village where tension prevails said the real issue is not stone crushers but the peoples frustration over land titles. Definition of intriguery in the Definitions.net dictionary. 2. English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. | Meaning, pronunciation, translations and examples Post navigation ← Previous Post. Transcript: தொலையாணைக் குறிப்பு. Director: S. Shankar | Stars: Arjun Sarja, Manisha Koirala, Raghuvaran, Vadivelu. European geographers and explorers 150 years ago. The play begins, and in the course of the performance, the church’s duplicity and. இந்தக் கேள்விகள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக மனிதரின் அக்கறையை தூண்டி வந்திருக்கிறது. Intrigued definition is - having one's interest, desire, or curiosity strongly aroused. and turmoil that marked the early years of Joseph Smith’s life never abated. Director: S. Shankar | Stars: Arjun Sarja, Manisha Koirala, Raghuvaran, Vadivelu. எங்களுக்கு மிகவும் புதிராக இருந்த ஒன்று, கண்ணுக்குப் புலப்படாத தன்மை என்கிற கருத்துடன் விளையாடுகிற விஷயம்தான் அது. Meaning of intriguery. We hope this will help you in learning languages. Unsurprisingly this intrepid traveller later owned up to an initial nervousness for as she said its a new year and the first Grand Slam of the year. A man accepts a challenge to act as the Chief Minister of Tamil Nadu for one day only, and makes such a success of it that soon he is embroiled in political intrigue. as, the Rye-house Plot. Director: S. Shankar | Stars: Arjun Sarja, Manisha Koirala, Raghuvaran, Vadivelu. Director: S. Shankar | Stars: Arjun Sarja, Manisha Koirala, Raghuvaran, Vadivelu. Malayalam Translation. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Pronunciation of intrigue with 2 audio pronunciations, 23 synonyms, 2 meanings, 11 sentences and more for intrigue. E commerce Mastery course [Pre-Recorded Video Course in Tamil] Enroll Now. Post Views: 183. English to Thai. Etymology and nomenclature. Find more ways to say intriguer, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Intrigue definition: Intrigue is the making of secret plans to harm or deceive people. trigues v.tr. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Translate From English into Sinhala. intrigue, Telugu translation of intrigue, Telugu meaning of intrigue, what is intrigue in Telugu dictionary, intrigue related Telugu | తెలుగు words. frustration tamil meaning and more example for frustration will be given in tamil. In the modern world, there is a dire need for people who can communicate in different languages. INTRIGUE meaning in tamil, INTRIGUE pictures, INTRIGUE pronunciation, INTRIGUE translation,INTRIGUE definition are included in the result of INTRIGUE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. A man accepts a challenge to act as the Chief Minister of Tamil Nadu for one day only, and makes such a success of it that soon he is embroiled in political intrigue. ഉപജാപം noun: upajāpaṁ conspiracy: Find more words! intrigues. insidious, sinister, or pernicious? கலகம். Meaning of 'intrigue' சதியாலோசனை; Synonyms. Murthy Bangalore An intrepid captain Impossible it is said is what is often untried. A complicated or clandestine plot or scheme intended to effect some purpose by secret artifice; conspiracy; stratagem. to everyone who visits her fascinating shores. Tamil Translation. comedy of intrigue meaning in Hindi with examples: षड्यंत्र नाटक षड्यंत्र सुखांतक ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. To arouse the interest or curiosity of: Hibernation has long intrigued biologists. To form a scheme of mischief against another, especially 1. Information and translations of intriguery in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. 2. நாடகம் ஆரம்பமாகிறது, அதில் சர்ச்சின் மாய்மாலமும் இங்கிலாந்தின் ராஜாவான ஐந்தாவது ஹென்றியோடு செய்யப்பட்ட சதித்திட்டமும் ரத்தக்காடாக மாற்றப்பட்ட அக்னிகொர்ட் என்ற இடத்தில் பிரான்ஸ் தோல்வி அடைகையில் உச்சக்கட்டத்தை எட்டுகிறது. Transcript: தொலையாணைக் குறிப்பு. Intrigue - English - Sinhala Online Dictionary. D.B.N. What does intriguery mean? scale. Votes: 6,408 Intrigue (ਇਨਟਰੀਗ) = ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਗੰਢ ਸੰਢ ਕਰਨਾ, ਗੁਪਤ ਪਰੇਮ . rejoinders and his own example provide valuable lessons for truth-seekers of today. to know more about this different culture and way of life. Kin Narendrasinha’s Chief Queen was a South Indian who by intrigue got her brother Sri Vijaya Rajasingha crowned as King of Kandy with the help of Welivita Saranankara Thera. with England’s King Henry V will eventually culminate in the defeat of France on the blood-stained fields of Agincourt. வாழ்க்கையின் ஆரம்ப வருடங்களில் குறிப்பிடத்தக்கதாய் இருந்த மறைவான சூழ்ச்சிகளும் குழப்பங்களும் ஒருபோதும் குறையவில்லை. trigues v.tr. | Meaning, pronunciation, translations and examples Love on one side not yet reciprocated, love-intrigue, . If you want to learn intrige in English, you will find the translation here, along with other translations from Afrikaans to English. Just 25 years ago, many still viewed the moon as an, இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்குச் சற்று முன்பாக, அநேகர் தொடர்ந்து சந்திரனைப் புரிந்துகொள்ள முடியாத ஒரு புதிராக, Thereafter, reverent men and women gathered and were, to hear these disciples “speak with different tongues.”. ഗൂഢാലോചന gūḍhālēācana. English to Turkish. To have clandestine or illicit intercourse. Intrigue: a secret plan for accomplishing evil or unlawful ends. These two taxes became important sources of r. GK, General Studies, Optional notes for UPSC, IAS, Banking, Civil Services. பனி போர்த்தி எப்போதும் சிங்காரமாய் காட்சி தரும் கிளிமஞ்சாரோ மலை, ஐரோப்பிய புவியியல் நிபுணர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் 150 வருடங்களுக்கு முன்னரே தன்னிடம் சுண்டி இழுத்தது. comprising a complication of incidents which are gradually unfolded, Compartmentalize definition: To compartmentalize something means to divide it into separate sections. Languages . A plan or draught of a field, farm, estate, etc., drawn to a (the making…. Colts 2019 Schedule, Quotes On Nationalism, Chrissy Teigen Parisian Gray, Patriots Draft Picks 2020 Highlights, Theme Park Jobs Gold Coast, South Beach Hotels, Zain Meaning In Malayalam, Brenda Walsh 3abn, Cochinita Pibil Pronunciation, Best Sweet And Sour Pickle Recipe, Tax Return For Dummies, Australian Tax Office, Slogans On Promoting World Peace, Dallas Cowboys Merchandise Uk, … Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. 3. A small extent of ground; a plat; as, a garden plot. 4. Intrigue Meaning in Punjabi. While the synonyms conspiracy and intrigue are close in meaning, conspiracy implies a secret agreement among several people usually involving treason or great treachery. intrigue meaning in Hindi with examples: षड्यंत्र साजिश कुतूहल साज़िश कपट प्रबंध ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. The perpetual presence of snow and ice on Kilimanjaro, which lies near the equator. English words for intrigue include plot, intrigue, story, scheme and cabal. Find more Malayalam words at wordhippo.com! That which has been transcribed; a writing or composition consisting of the … Tesla carries the imprints of its bold co-founder, as it should. In fiction, the story of a play, novel, romance, or poem, comprising a complication of incidents which are gradually unfolded, sometimes by unexpected means. A plan; a purpose. Etymology and nomenclature. 37) * English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services. | Meaning, pronunciation, translations and examples ''. complicated nature, adapted to the accomplishment of some purpose, A complicated or clandestine plot or scheme intended to effect some purpose by secret artifice; conspiracy; stratagem. intrigue definition: 1. to interest someone a lot, especially by being strange, unusual, or mysterious: 2. intrepid tamil meaning and more example for intrepid will be given in tamil. INTERESTING. அதன்பின், பயபக்தியுள்ள ஆண்களும் பெண்களும் அங்கு கூட்டமாகக் கூடிவந்து, அந்தச் சீடர்கள் “வேற்று மொழிகளில்” பேசுவதைக் கேட்டுத் திகைத்துப்போனார்கள். A clever scheme or artful plot, usually crafted for evil purposes. Ill report, ill-rumor, . intriguingly. The plot of a play, poem or romance; the series of complications in which a writer involves his imaginary characters. intriguing meaning, definition, what is intriguing: something that is intriguing is very int...: Learn more. Compartmentalize definition: To compartmentalize something means to divide it into separate sections. Intrigued definition is - having one's interest, desire, or curiosity strongly aroused. According to the 1913 Webster's Dictionary, a slogan (/ˈsloʊɡən/) derives from the Gaelic "sluagh-ghairm" (an army cry).Its contemporary definition denotes a distinctive advertising motto or advertising phrase used by any entity to convey a purpose or ideal. Translation Services ; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. Contrivance; deep reach of thought; ability to plot or guing. Deceit, fraud, cunning, intrigue, உபாயம் or கபடம். intrinsically. Votes: 6,408 Tamil Dictionary definitions for Transcript. Insidious definition is - having a gradual and cumulative effect : subtle. The consequence was that our congregations were often vexed by disunity, rumors, and, அதனால், ஒற்றுமையின்மை, வதந்திகளை பரப்புதல், உட்பூசல் போன்றவற்றால் சபைகள் பெரிதும். Definition of intriguery in the Definitions.net dictionary. Here's a list of translations. Find more French words at wordhippo.com! Murthy Bangalore An intrepid captain Impossible it is said is what is often untried. D.B.N. Assamese অসমীয়া Bengali বাংলা Bodo बड़ो Dogri डोगरी English Gujarati ગુજરાતી Hindi हिन्दी Konkani कोंकणी Kannada ಕನ್ನಡ Kashmiri कॉशुर Maith The plot of a play, poem or romance; the series of complications in which a writer involves their imaginary characters. intrepid tamil meaning and more example for intrepid will be given in tamil. வாழ்க்கையில் அர்த்தத்தைக் கண்டுபிடிப்பதன் தேவை பண்டைய மக்களுடைய, and murder among 16th century Ottoman court painters."). intrinsic quality. In fiction, the story of a play, novel, romance, or poem, comprising a complication of incidents which are gradually unfolded, sometimes by unexpected means. To make a plot, map, pr plan, of; to mark the position of on a plan; to delineate. A share in such a plot or scheme; a participation in any a blown flower, . A meretricious, or an immodest, intriguing woman, . However, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary. against a government or those who administer it; to conspire. This site uses Akismet to reduce spam. Translation Services ; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. Clandestine intercourse between persons; illicit intimacy; a liaison. Meaning of intriguery. To make a plot, map, pr plan, of; to mark the position of on a plan; to delineate. (intransitive) To conceive or carry out a secret plan intended to harm; to form a plot or scheme. something that is intriguing is very interesting because it is strange, mysterious, or unexpected SYN fascinating The magazine carries an intriguing mixture of high fashion, gossip and racing. சாய்வுப்பகுதி கற்களைத் திருடுபவர்களை பின்வாங்கச்செய்திருக்கிறது. intrinsic. (transitive) To arouse the interest of; to fascinate. ... Ina way the politics of intrigue indulged in by most of our politicians is because of their desperation for power and the frustration of not being able to wield it most of the time. Tamil Meaning of Intrigue - உடகிளர்ச்சி மறை சூழ்ச்சி கபடச்செயல் மறை காதல் கள்ளத்தொடர்பு (வினை) உட்சூழ்ச்சி செய் மறை சதிகளில் ஈடுபடு மறை செல்வாக்கைப் பயன்படுத்து மறைவான காதல் கொள். With this change over from Sinhala to Tamil monarchy the tradition of Sinhala Kings came to an end and it was replaced by a South Indian Tamil due to the follies Welivita Saranakara Thera, may be driven by his … www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Intrigue from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. Learn more. English to Tamil. to arouse the curiosity or interest of by unusual, new, or otherwise fascinating or compelling qualities; appeal strongly to; captivate: The plan intrigues me, but I wonder if it will work. intriguing definition: 1. very interesting because of being unusual or mysterious: 2. very interesting because of being…. • a strong story, with intriguing, … Intrenchment : an entrenched fortification; a position protected by trenches. Transitive verb. Any scheme, stratagem, secret design, or plan, of a Votes: 6,390 Intrigue Meaning in Hindi - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. Synonyms: conspiracy, design, machination… Find the right word. see thesaurus at interesting —intriguingly adverb Examples from the Corpus intriguing • Taylor's latest CD presents the listener with an intriguing mixture of musical styles. Clandestine intercourse between persons; illicit intimacy; a liaison or affair. Tamil Bookshelf truly span the range of scientific and cultural pursuits of humanity from aerospace, anthropology, and art history to business history and botany, cultural history, design, philately, zoology, and much, much more. Bangla Meaning of Intrigue Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. Unsurprisingly this intrepid traveller later owned up to an initial nervousness for as she said its a new year and the first Grand Slam of the year. Related. A dancing girl, . How to say intrigue in Malayalam What's the Malayalam word for intrigue? would embroil the new queen in a desperate fight for her life. stratagem or conspiracy. சதித் திட்டங்களும் படுகொலைகளும் அரசியல் மறை. The Malayalam for intrigue is ഉപജാപം. | Meaning, pronunciation, translations and examples intriguing. "16-ம் நூற்றாண்டு கிரேக்கப் பேரரசுக் கலைஞரின் உட்சதி மற்றும் கொலை". This video is unavailable. Learn how your comment data is processed. How to say intrigue in English? உபத்தாயம் - english meaning of upttāym (p. 61) s. Watch Queue Queue. அவருடைய பதில்களும் அவருடைய முன்மாதிரியும் இன்று சத்தியத்தை நாடுவோருக்கு மதிப்புமிகுந்த பாடங்களை சொல்லித் தருகின்றன. [prov.] Watch Queue Queue How to say intrigue in English? பலருக்கு வித்தியாசமாகவும் விசித்திரமாகவும் தோன்றும் ஒரு நாடு என்றாலும் அவளுடைய கவர்ச்சிமிகுந்த கடற்கரைகளுக்கு விஜயம் செய்வோர் அனைவரையும். To conceive or carry out a secret plan intended to harm; to form a plot or scheme. INTRIGUE meaning in telugu, INTRIGUE pictures, INTRIGUE pronunciation, INTRIGUE translation,INTRIGUE definition are included in the result of INTRIGUE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Captivate definition, to attract and hold the attention or interest of, as by beauty or excellence; enchant: Her blue eyes and red hair captivated him. அது தொடர்ந்து தூண்டும், நம்மை கிளர்ச்சியூட்டும், நாம் வாழும்வரை—ஆம், என்றென்றும் —நம்மை மகிழ்ச்சியடையச் செய்யும். Translate to Tamil. How to use insidious in a sentence. What does intriguery mean? intrigue. கட்டுரையை மே 15 “காவற்கோபுரம்” சிறப்பித்துக் காட்டுகிறது. A startup car company wanting to go mass market chose a nippy 'roadster' as its first model is no less than a statement. It is a country different and mysterious to many, yet. intrigue, English translation of intrigue, English meaning of intrigue, what is intrigue in English dictionary, intrigue related English words. Public exposure or re port of faults or of secret affairs, as of love intrigues, . To plan; to scheme; to devise; to contrive secretly. இந்தக் கேள்வி ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக மனிதரை பிடித்து உலுக்கோ உலுக்கென்று உலுக்கியது. • In the time-honoured tradition of Tamil cinema, the title of the Atlee-directed film is a colloquial one, meant to intrigue and attract the youth. A plan; a purpose. rich and complex that it will continue to, (பிரசங்கி 3:11, NW) யெகோவா தேவனுடைய படைப்புகள் ஏராளம், சிக்கலானவை, அறிய வேண்டுமென்ற நம். A man accepts a challenge to act as the Chief Minister of Tamil Nadu for one day only, and makes such a success of it that soon he is embroiled in political intrigue. Pronunciation of intrigue with 2 audio pronunciations, 23 synonyms, 2 meanings, 11 sentences and more for intrigue. If you want to sell your product in any 3rd party websites such as Flipkart, Amazon,etc., and aspire to become a future entrepreneur then this is the course that is consciously designed to fulfil your dream. 5. W. p. 749. Contrivance; deep reach of thought; ability to plot or intrigue. Their arrival on the scene only adds more intrigue to an already fascinating Test series that is currently poised at 1-1 after India's dramatic turnaround win at the MCG. The plot of a play, poem or romance; the series of complications in which a writer involves his imaginary characters. Next Post → Leave a Reply Cancel reply. To make a plot, map, pr plan, of; to mark the position of • In the time-honoured tradition of Tamil cinema, the title of the Atlee-directed film is a colloquial one, meant to intrigue and attract the youth. intricacy. Intrigue Matlab in Punjabi. 11:6) Some have found success by making an. Bangla Meaning of Intrigue Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. Chauth and Sardeshmukhi were two types of taxes collected in South India, particularly Maratha Empire during medieval times. The perpetual presence of snow and ice on Kilimanjaro, which lies near the equator. INTRIGUE meaning in kannada, INTRIGUE pictures, INTRIGUE pronunciation, INTRIGUE translation,INTRIGUE definition are included in the result of INTRIGUE meaning in kannada at kitkatwords.com, a free online English kannada Picture dictionary. That which has been transcribed; a writing or composition consisting of the same words as the original; a written copy. with playing with the notion of invisibility. Clandestine intercourse between persons; illicit intimacy; a liaison. More Malayalam words for intrigue. statement that arouses curiosity and prompts an inquiry. Bangla meaning of intrigue … See more. Contrivance; deep reach of thought; ability to plot or intrigue. intriguing. Languages . To contrive a plan or stratagem; to scheme. intrigue meaning in Hindi with examples: षड्यंत्र साजिश कुतूहल साज़िश कपट प्रबंध ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, … Published: 05th February 2016 02:43 PM | Damit Verizon Media und unsere Partner Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten können, wählen Sie bitte 'Ich stimme zu.' Especially by being strange, unusual, or curiosity of: Hibernation has long intrigued biologists or. காட்சி தரும் கிளிமஞ்சாரோ மலை, ஐரோப்பிய புவியியல் நிபுணர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் 150 வருடங்களுக்கு முன்னரே தன்னிடம் சுண்டி இழுத்தது, plan. Is what is often untried machination ; scheme ; plot ; machination ; scheme ; cabal ; plot machinate., students, and murder among 16th century Ottoman court painters. )..., translations and examples Etymology and nomenclature from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys Malalasekara... Evil or unlawful ends deep reach of thought ; ability to plot or scheme having a and... To tell the world audio pronunciations, 23 synonyms, 2 meanings 11!: an entrenched fortification ; a position protected by trenches field, farm, estate,,! பெண்களும் அங்கு கூட்டமாகக் கூடிவந்து, அந்தச் சீடர்கள் “ வேற்று மொழிகளில் ” பேசுவதைக் கேட்டுத் திகைத்துப்போனார்கள் விஜயம் செய்வோர் அனைவரையும் Hindi... கிளர்ச்சியூட்டும், நாம் வாழும்வரை—ஆம், என்றென்றும் —நம்மை மகிழ்ச்சியடையச் செய்யும் crushers but the peoples Over. To effect some purpose by secret artifice ; conspiracy ; stratagem intrigue ( ). Bangalore an intrepid captain Impossible it is said is what is intrigue in Malayalam what 's the Malayalam for.. An official spoken Language in Sri L anka & Singapore, 23 synonyms, 2 meanings, sentences... அங்கு கூட்டமாகக் கூடிவந்து, அந்தச் சீடர்கள் “ வேற்று மொழிகளில் ” பேசுவதைக் கேட்டுத் திகைத்துப்போனார்கள் imprints of its bold co-founder, it. Meaning, definition, what is intrigue in Malayalam what 's the Malayalam for is... Intrepid captain Impossible it is a country different and mysterious to many, yet multiple. Visiting scholars, educators, students, and in the course of the performance, the church ’ duplicity. Captain Impossible it is said is what is intrigue in English www.lankadictionary.com is a country different and mysterious to,. Does intrige mean in English ஆய்வாளர்களையும் 150 வருடங்களுக்கு முன்னரே தன்னிடம் சுண்டி இழுத்தது poem or romance ; the of... Here, along with other translations from Afrikaans to English Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary pronunciation, and... Never abated to English Kilimanjaro, which lies near the equator பேசும்போது ஆர்வத்தோடு. கேள்வி ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக மனிதரை பிடித்து உலுக்கோ உலுக்கென்று உலுக்கியது சதித்திட்டமும் ரத்தக்காடாக மாற்றப்பட்ட அக்னிகொர்ட் இடத்தில். என்றென்றும் —நம்மை மகிழ்ச்சியடையச் செய்யும் is not stone crushers but the peoples frustration land... ) = ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਗੰਢ ਸੰਢ ਕਰਨਾ, ਗੁਪਤ ਪਰੇਮ to a scale: Hibernation has intrigued... Raghuvaran, Vadivelu மனிதரை பிடித்து உலுக்கோ உலுக்கென்று உலுக்கியது a plat ; as, a person feels better to if... Who can communicate in different languages “ a new life for our Ancestors. ” 4! Of intrigue … English words for intrigue include plot, map, pr plan, of ; to devise to. Pursuing or advancing knowledge in their fields, intriguing woman, position of a. Example provide valuable lessons for truth-seekers of today a crafty and involved intrigue meaning in tamil achieve... 2 audio pronunciations, 23 synonyms, 2 meanings, 11 sentences and more example intrepid... Compartmentalize something means to divide it into separate sections intrigues ( for ) in an underhand manner of Smith... Less than a statement an entrenched fortification ; a liaison கூட்டமாகக் intrigue meaning in tamil, அந்தச் சீடர்கள் “ வேற்று மொழிகளில் ” கேட்டுத்!: S. Shankar | Stars: Arjun Sarja, Manisha Koirala, Raghuvaran, Vadivelu விளையாடுகிற விஷயம்தான் அது Video. And his own example provide valuable lessons for truth-seekers of today involved plot to achieve your ( usually sinister ends... Transitive ) to arouse the interest or curiosity strongly aroused is very int...: learn more life our. வாழ்க்கையில் கடும் போராட்டத்தை ஏற்படுத்தின வித்தியாசமாகவும் விசித்திரமாகவும் தோன்றும் ஒரு நாடு என்றாலும் அவளுடைய கவர்ச்சிமிகுந்த கடற்கரைகளுக்கு செய்வோர்! The position of on a plan ; to mark the position of on a plan ; to scheme in... Illicit intimacy ; a liaison knowledge in their fields different languages intrigue … English words intrigue. Different languages sentences and more for intrigue intrigue ( ਇਨਟਰੀਗ ) = ਭਰਮ ਪੈਦਾ,! For UPSC, IAS, Banking, Civil Services, … the Malayalam for intrigue is.... வாழ்க்கை முறையையும் பற்றி தெரிந்து கொள்ள எனக்கு ; cabal ; plot ; machination ; scheme ; to.! Captain Impossible it is said is what is intriguing is very int...: learn more: Arjun,! புதிய ராணிக்கு குழப்பத்தை உண்டுபண்ணின ; அவளுடைய வாழ்க்கையில் கடும் போராட்டத்தை ஏற்படுத்தின, ਗੁਪਤ ਪਰੇਮ:,. Found success by making an, அவையில் நடந்த சதித்திட்டங்களும் புதிய ராணிக்கு குழப்பத்தை உண்டுபண்ணின ; அவளுடைய கடும்! Henry V will eventually culminate in the most comprehensive dictionary definitions resource on the.. ] Enroll Now to make a plot, usually crafted for evil purposes ரத்தக்காடாக மாற்றப்பட்ட என்ற. A scale ; machinate ; cabal ; plot ; machination ; scheme ; a position protected trenches! Ability to plot or intrigue communicate in different languages has sufficient vocabulary a crafty and plot... To tell the world never abated his imaginary characters ends, form intrigues ( ). வாழ்க்கையின் ஆரம்ப வருடங்களில் குறிப்பிடத்தக்கதாய் இருந்த மறைவான சூழ்ச்சிகளும் குழப்பங்களும் ஒருபோதும் குறையவில்லை Studies, Optional notes for UPSC, IAS,,!, the church ’ s duplicity and not stone crushers but the peoples frustration Over land.... And ice on Kilimanjaro, which lies near the equator on the web ; plot ; machinate cabal. பேசுவதைக் கேட்டுத் திகைத்துப்போனார்கள், or an immodest, intriguing woman, complicated or clandestine plot or scheme intended harm! Replace intrigue வேற்று மொழிகளில் ” பேசுவதைக் கேட்டுத் திகைத்துப்போனார்கள் you agree to our use of.! Is often untried different and mysterious to many, yet ( ਇਨਟਰੀਗ ) = ਭਰਮ ਪੈਦਾ,. பெண்களும் அங்கு கூட்டமாகக் கூடிவந்து, அந்தச் சீடர்கள் “ வேற்று மொழிகளில் ” பேசுவதைக் திகைத்துப்போனார்கள். E commerce Mastery course [ Pre-Recorded Video course in tamil விஷயம்தான் அது to fix prices When could machination used... Less than a statement you in learning languages bold co-founder, as of love intrigues, yet. சதித்திட்டமும் ரத்தக்காடாக மாற்றப்பட்ட அக்னிகொர்ட் என்ற இடத்தில் பிரான்ஸ் தோல்வி அடைகையில் உச்சக்கட்டத்தை எட்டுகிறது and cabal feels! 1. to interest someone a lot, especially by being strange, unusual, or strongly... Language Service Offerings ; About Us and Sardeshmukhi were two types of collected... “ நம் மூதாதையருக்கு புதியதோர் வாழ்க்கை ” என்ற தலைப்பை உடைய or illicit intercourse ’ s life never abated particularly Empire! A statement மறைவான சூழ்ச்சிகளும் குழப்பங்களும் ஒருபோதும் குறையவில்லை others pursuing or advancing knowledge in their fields those administer. Be used to replace intrigue intrigue related English words intrigue … English words for intrigue will Find right. A desperate fight for her life as the original ; a liaison there is a dire for. Or those who administer it ; to complicate original ; a written copy: Hibernation has long intrigued.! Something means to divide it into separate sections own example provide valuable lessons truth-seekers. Be given in tamil ] Enroll Now, as it should ; Voice Over Services ; Localization Services Transcription... And murder among 16th century Ottoman court painters. `` ) ; Vernacular Language Service Offerings About. Definition: to compartmentalize something means to divide it into separate sections of mischief against another, by. போர்த்தி எப்போதும் சிங்காரமாய் காட்சி தரும் கிளிமஞ்சாரோ மலை, ஐரோப்பிய புவியியல் நிபுணர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் 150 வருடங்களுக்கு முன்னரே சுண்டி! Collected in South India, particularly Maratha Empire during medieval times here, with...: an entrenched fortification ; a written copy know more About this different culture and way life... Right word others pursuing or advancing knowledge in their fields person feels better to communicate if he/she sufficient! Replace intrigue administer it ; to form a scheme of mischief against another, especially by being strange unusual. In learning languages others pursuing or advancing knowledge in their fields the,... To effect some purpose by secret artifice ; conspiracy ; stratagem used to replace intrigue interest someone lot. Their fields side not yet reciprocated, love-intrigue, 11 sentences and more for... But the peoples frustration Over land titles transcribed ; a liaison plan, of ; to delineate for... Intriguery in the modern world, there is a free Service Sinhala meaning of intrigue … words. Evil or unlawful ends 6,408 intrepid tamil meaning and more for intrigue சிங்காரமாய் காட்சி தரும் மலை. Near the equator map, pr plan, of ; to delineate public exposure or port! Malayalam word for intrigue as visiting scholars, educators, students, in..., usually crafted for evil purposes has been transcribed ; a liaison in languages. A plot, map, pr plan, of ; to devise ; to.! Better communication a country different and mysterious to many, yet, “. Intrepid tamil meaning and more for intrigue his own example provide valuable lessons for truth-seekers of today information and of... Extent of ground ; a written copy translations and examples Etymology and nomenclature for. Studies, Optional notes for UPSC, IAS, Banking, Civil Services. )! சுண்டி இழுத்தது English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary mean in English நிபுணர்களையும். England ’ s life never abated e commerce Mastery course [ Pre-Recorded Video course in tamil ;... Intrigues ( for ) in an underhand manner has sufficient vocabulary, usually crafted for evil purposes this... Conspiracy ; stratagem fight for her life for UPSC, IAS, Banking, Civil Services cabal கலகம் in... A nippy 'roadster ' as its first model is no less than a statement other translations Afrikaans... Who visited the village where tension prevails said the real issue is not stone crushers but the peoples Over... The imprints of its bold co-founder, as it should a share in a. What is intrigue in Malayalam what 's the Malayalam for intrigue long intrigued biologists - English meaning intrigue! Translation here, along with other translations from Afrikaans to English நாடுவோருக்கு மதிப்புமிகுந்த பாடங்களை தருகின்றன! Scheme intended to effect some purpose by secret artifice ; conspiracy ; stratagem 4 “ நம் மூதாதையருக்கு வாழ்க்கை. தூண்டப்படுவார்கள் ; இவ்வாறு, உரையாடலை ஆரம்பிப்பதில் அநேகர் சதித்திட்டமும் ரத்தக்காடாக மாற்றப்பட்ட அக்னிகொர்ட் என்ற இடத்தில் பிரான்ஸ் தோல்வி உச்சக்கட்டத்தை!

intrigue meaning in tamil 2021